Специален педагог, Психолог

84237737_180174983195462_2442444791955324928_n

Катя Георгиева – Специален педагог, психолог;

Водещ на групите – „Подготвителна група“ и Група за деца със СОП;

Психологическо консултиране на деца и възрастни

Арт терапевт
Индивидуална и групова терапия на деца

Квалификация:

  • 2002г – Специална педагогика, Бакалавър Педагогика на деца с нервносоматични заболявания;
  • 2005г – Социална педагогика, Магистър;
  • Следдипломна квалификация – Обща психология;

Допълнителна квалификация

  • 2016 г. – Специализиран курс „Психодиагностика и проективна арттерапия“
  • 2017 г. – Специализиран курс „Монтесори метод“ организиран от Асоциация Монтесори – „Ръка за Ръка“