Специален педагог, Психолог

Психологическо консултиране на деца и тийнейджъри с:

• поведенчески проблеми;
• трудности в общуването;
• трудности с адаптацията – ясла, детска градина, училище,смяна на училище, клас, квартал, град и т.н
• емоционални проблеми;
• преживяно сексуално, физическо или психологическо насилие;
• липса на увереност, ниско самочувствие, съмнения в личните способностите;
• възстановяване след стрес или тежко напрежение;
• тежка загуба, например на родител или роднина, приятел;

Психологическо консултитане на възрастни при:

• тревожност и безпокойство;
• раздяла;
• депресия;
• проблеми в общуването;
• липса на увереност, ниско самочувствие, съмнения в личните способностите;
• възстановяване след стрес или тежко напрежение;