Седмичен график

АТЕЛИЕТА

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя

18:30 – 19:30

От януари месец 2023 г. стартира нова група за деца в предучилищна възраст –

„Подготовка за първи клас“.

Цени: Ателиета

Подготвителна група – 60 мин. – 35 лв. (група до 5 деца).

Помагаме на децата да изградят и усвоят навици и знания за първи клас. Заниманията, които предлагаме са насочени към:
– стимулиране развитието на познавателните процеси – мислене, памет, реч, въображение, внимание;
–  развитие на фината моторика и подготовка на водещата ръка за писане;
–  ограмотяване (четене, писане):
–  развитие на фонематичен слух,
–  усвояване на буквите от азбуката,
–  писане на букви по пунктир,
–  звуков анализ на думата :
  •  определяне броя на сричките и буквите в думата,
  •  определяне на първи и последен звук в думите; гласни звукове.
–  развиване на умения за глобално четене,
–  развиване на умения за разказ по картина, серия от картини,
–  преразказ на текст, след слухово възприятие;
–  формиране на елементарни математически представи:
–  писане на цифри по пунктир;
–  познаване и назоваване на цифрите;
–  броене до 20 в прав и обратен ред, сравнение на числата до 20 (>=<) и събиране и изваждане на числата до 10;
–  познаване и назоваване на основните геометрични фигури;
Водещ: Радостина Аврамова – Логопед, Специален педагог;
За участие в групата е необходимо предварително записване на
тел: 0886 177359