Психолог

psiholog-dejnosti

Мария Петричева – психолог, психоаналитична психотерапия
Дългогодишен опит в индивидуалното и групово консултиране на деца и възрастни. Интереси в областта на лаканианската психоанализа, арт терапия, психодрама.

Психологическо консултиране на деца
Срещите протичат под формата на игра. На фокус е светa на детето, със съответните изразни средства – разиграване на роли, рисуване, озвучаване на кукли и т.н. Ролята на психолога е да даде думи на случващото се по време на сесиите и да съпроводи детето в неговите преживявания. Това, което се случва като резултат е спадане на тревожността и подобряване на общото психично състояние, което следва да доведе до подобряване на езика и комуникативните умения, намаляване или отпадане на конкретната симптоматика и т.н.

Групово консултиране на деца
Груповата работа се случва под формата на различни ателиета, в които децата могат да експериментират с разиграване на приказки, разказване на истории, правене на маски, моделиране, рисуване и т.н. Детето може да участва в общото занимание или да избере да прави нещо друго. Всеки има право да бъде различен, да бъде подкрепен в своята уникалност. В същото време е налице възможността детето да развива своите комуникативни умения, да експериментира с поведения и ситуации в защитена и контролирана среда, да развива потенциала си, подпомаган от водещия.

В групата участват между 3 и 6 деца. Редовното присъствие е препоръчително, за да е възможно максималното взаимодействие между участниците.

Преди включване в ателието е необходимо да се направят няколко индивидуални срещи, за да се прецени доколко груповия формат е подходящ в конкретния случай, да се осъществи връзка с водещия и да се подготви детето за участие.

*Психологическото консултиране, индивидуално или в група, е подходящо за деца със затруднения в различни области – преживяване на житейска криза, затруднения в адаптацията в детската градина и в училище, с проблемни поведения, страхове, различни когнитивни нарушения, трудности в усвояване на езика и т.н.

Психологическо консултиране на възрастни
Индивидуалното консултиране е насочено към работа по заявката на клиента – проблемната област, която ще се третира. Тя може да бъде свързана с преживяване на трудна житейска ситуация, проблеми с настроението, тревожни състояния, зависимост, затрудненията в адаптацията, проблеми в семейството, отношенията и т.н., т.е. това което носи психическо страдание. Консултирането може да бъде много ефективно при родители на деца, при които се регистрират забавяне или дефицити в развитието, проблемни поведения, комуникативни нарушнеия и т.н.

По време на терапевтичната сесия клиентa, подпомаган от психолога споделя свои притеснения, неща които го вълнуват. Роля на психолога е да подкрепи клиента по пътя към изследване на себе си, да интерпретира където е необходимо, да подпомогне активирането на личния ресурс. Психологът не съветва. Неговата работа е насочена преди всичко към възстановяване на равновесието и облекчаване на симптома.

Продължителността на сесиите е 45 минути. В зависимост от заявката се определя продължителността на посещенията.