Необходимост от артикулационна гимнастика

5e98f6278f07e5eac248e2c68fbbbd9cНеобходимост от Артикулационна гимнастика

Общоизвестно е, че писмеността се формира на основата на устната реч, затова недостатъците на устната реч могат да доведат до лоша успеваемост в училище. Това са упражнения за тренировка на органите на артикулация ( устни, език, долна челюст), което е важно и необходимо за постигане на правилно звукопроизношение. За да може едно дете да се научи правилно да произнася сложните звуци ( с, з, ш, ж, л, р), неговите устни и език трябва да бъдат силни и гъвкави, дълго да се задържат в необходимото положение, лесно да извършват многократни преходи от едно движение в друго, а за всичко това ще помогне артикулационната гимнастика.

Причини, поради които са необходими занимания с артикулационна гимнастика:

• Благодарение на своевремнно занимание с артикулационната гимнастика и упражнения за развитие на говорния слух, става така, ченякои деца сами се научават да говорят чисто и правилно, без помощта на специалисти.

• Деца със сложни нарушения на звукопроизношение могат сами бързо да преодолеят своите говорни дефекти, като се постига техните артикулационни мускули да бъдат подготвени, преди с тях да започне да се занимава логопед.

• Артикулационната гимнастика е много полезна също за деца с правилно, но вяло звукопроизношение, за които казват, че са като че ли “с каша в устата”. Трябва да се напомни, че ясното произношение на звуците се явява основа при обучението на писмеността в началния етап.

• Заниманието с артикулационна гимнастика позволява на всички и деца, и възрастни, научаване на правилно говорене, ясно и красиво.

Как е правилно да се занимава с артикулационна гимнастика?

Отначало запознайте детето с основните положения на езика и устните с помоща на весели истрории. На този етап детето трябва да повтаря упражненията по 2-3 пъти.

Препоръки при провеждане на упражненията:

• Отначало упражненията трябва да се правят бавно пред огледало, тъй като детето трябва зрително само да се контролира. След като детето напредне, може да се махне огледалото. Полезно е да се задават на детето насочващи въпроси. Например: какво правят устните?, какво прави езичето? къде се намира то (горе или долу)?

• После упражненията трябва да се увеличат и да се изпълняват под броене. Като при това да се следи те да се изпълняват точно и плавно, иначе занятието губи смисъл.

• Най-добре е заниманията да се правят 2 пъти през деня (сутрин и вечер) в продължение на 5-7 минути, в зависимост от възрастта и възприемчивостта на детето.

• Занимавайки се с деца на 3-4 години, следете те да усвоят преди всичко основните движения.

• Към децата на възраст 4-5 години изискваниятa се повишават: упражненията стават с по-бързо темпо и задържането на езика в едно положение без изменение да се постига за определено време.

• При деца на възраст 6-7 години упражненията се изпълняват с бързо темпо и те трябва вече да умеят да задържат езика в едно положение без изменение, по-дълго време.

• Ако по време на упражненията езикът на детето започне да трепери, става твърд и напрегнат, отклонява се в една страна и детето не можеда го задържа вече в едно положение даже за кратко време, трябва обезателно да се обърнете към логопед. Възможно е да е необходима помощта на логопед и специален масаж.

В заключение, правилното произношение на звуковете и наличието на богат речник, граматически верен и добре развит и свързан говор се явяват едни от основните показатели за готовността на детето за училищно обучение.