Логопед

Радостина Аврамова – Логопед, Специален педагог

radostina_avramova_logopedДиагностика и индивидуална терапия
Монтесори терапия
• Допълнителна квалификация:

– Специализиран курс по „Терапия и обучение при проблеми с общуването и аутизъм по програма TEACCH“, организиран от Терапевтичен и обучителен център „С-Иввена“ – гр.Пловдив

– Специализиран курс „Монтесори метод“ организиран от Асоциация Монтесори – „Ръка за Ръка“

– Участие в теоритико – практически курс за работа с алтернативни системи за комуникация – С. К. О. К. /Система за комуникация чрез обмяна на картинки/ – Организиран от Терапевтичен и обучителен център „С-Иввена“ – гр.Пловдив

– Обучение по сензорна интеграция и представяне на GLOBAL TRAINING METHOD – МБАЛ „Токуда болница София“

– Обучителен специализиран тренинг – „БИОМЕХАНИКА И ТЕРАПИЯ НА ОРАЛНО-МОТОРНИ МЕХАНИЗМИ В ПОМОЩ НА ГОВОРНАТА АРТИКУЛАЦИЯ“

– Участие в Международна конференция по аутизъм 2014 – България, к. к. Златни пясъци – Организирана от Фондация „КАРИН ДОМ“

– Участие в теоритико – практически курс „Мозъчна асиметрия, речеви нарушения и арттерапията в логопедията“
„Консултиране на родители при комуникативни и емоционално-поведенчески проблеми у децата„ –
Организиран от Терапевтичен и обучителен център „С-Иввена“ – гр. Пловдив
Лектор: проф. д-р В. Боянова

– Участие в Научна конференция с международно участие „Комуникативни и емоционално – поведенчески нарушения“.
Организирана от Нов Български Университет

– Участие в Международна Конференция на тема: „Логопедията и ранната интервенция на деца с увреждания“ – България, к.к. Албена.
Организирана от Логопедичен Център „Ромел“

Участие в множество Международни логопедични конференции,

• Професионален опит:

-Районен логопед в ОДЗ „Слънце“ – район „Изгрев“, гр. София;

-Логопед в Ресурсен център – София област;

-Логопед в Център за обществена подкрепа „Бъдеще“ – гр. София;

-Логопед в ЦСРИ „Свети Мина“ – Базов център на СУ „Св. Климент Охридски“ за практическа подготовка на студенти в специалност „Логопедия“

Базов специалист към СУ „Св. Климент Охридски“

-Логопед в ДЦДУ „Св. Врач“ – гр. София

-Логопед на частна практика в Логопедичен център „Радостина Аврамова“.

Логопедът е едновременно диагностик, психолог и педагог. Той установява причините, вида и степента на езиково – говорно нарушение, поставя диагноза, избира и прилага адекватна терапевтична програма за преодоляването му, като използва индивидуален подход към всяко дете.

Професията ми е това, което обичам, а това е истинско щастие.

Любовта на децата ме зарежда, работата с тях ми носи удовлетворение и ме прави пълноценна и завършена личност.

„Избери работата, която обичаш и тогава няма да бъдеш принуден да работиш и един ден през живота си” .

Конфуций