Логопед

Child Having Speech Therapy
  • Логопедична диагностика и терапия на ранните езикови умения /до третата година на детето/;
  • Развитие на комуникативни умения и социалната сфера при деца от аутистичен спектър,
    хиперактивност, проблеми в речта и обучителни затруднения;
  • Индивидуална логопедична терапия на деца и възрастни;
  • Изготвяне на индивидуална програма;
  • Подготовка за училище на деца с езикови и с говорни нарушения;

– Подготовка за училище на деца в предучилищна възраст.

Логопедът подпомага постигането на правилна артикулация, езиковото развитие, усвояването на училищни умения, като се съобразява със специфичните особености на всяко от нарушенията.

Ранната профилактика на комуникативните нарушения има решаващо значение за нормалното развитие на детската реч.

Цени:

Логопедична консултация, диагностика – 60 лв.

Индивидуална логопедична терапия в делничен ден – 45 лв. (45 мин.)
Индивидуална логопедична терапия събота – 50 лв. (45 мин.)
Логопедична диагностика, характеристика/статус/документ – 80 лв.