Комуникативни нарушения

Triplets making funny facesЕзикови и говорни нарушения:

– Нарушения на артикулацията (нарушение в звукопроизношението, неправилно произношение, липса и замяна на звукове – „с, з, ц, ш, ж, ч, р, л” и др.);

– Нарушения на темпа и ритъма на речта (заекване, запъване);

– Езикови нарушения (късно проговаряне, общо недоразвитие на речта );

– Нарушения на писането, четенето и математиката (бавно четене /3-10 пъти по бавно от скоростта на нормалния читател/; напрегнати движения /мръщи се, говори с писклив глас, побуквено четене, замяна на сходни звукове /С-Ш, Д-Т, Ч-Ц, и др./, замяна на сходни букви /Т-Г, П-Н-И, З-В и др./, пропускане и добавяне на звукове и срички; огледално четене; четене на думите в грешен ред, аграматизъм; почерк- лошо изписани букви, неспазване на редовете, силен натиск на химикала, огледално писане и др.);

-Езикови нарушения при намален слух;

– Нарушения на гласа:

Афония – Дисфония – Представляват нарушения на гласа (фонацията) и се изразяват чрез отклонения в силата и височината на гласа, тембъра и самите качества на гласа;

– Ринолалия – С ринолалия се обозначава типичният носов /назален/ говор при деца с вродени цепнатини на устните и/или небцето;

– Дизартрия – Изразява се в нарушена координация на говорния процес, обусловена от огнищни увреди на централната или периферна нервна система;

– Езикови нарушения при психични заболявания;