Кога да потърсим логопед?

d7ba1180e133a7efb330bd2b1c7aede2Кога да потърсим логопед?

– Ако до 2-годишна възраст детето Ви не проговаря.
– Ако до 3-годишна възраст детето Ви не използва
конкретни думи и кратки изречения, а „говори” със звукосъчетания и неразбираемо за околните.
– Ако до 4 –годишна възраст не задава въпроси от типа „Какво е това?”и „Защо?”.
– Ако не артикулира, т.е. не произнася правилно, пропуска или заменя някои звукове – с, з, ц, ш, ж, ч, щ, р, л, к, г, т, д, в, ф.
– Ако детето Ви има нарушения в звукопроизношението, когато започне да се учи да чете и пише, това ще доведе до допълнителни трудности, защото много често грешките в устната реч се пренасят и в писмената реч.
– Ако се затруднява да изговаря многосрични думи и думи със струпани съгласни – размества, пропуска или разменя сричките в думата.
– Ако не подрежда правилно думите в изречението.
– Ако се затруднява да разказва последователно по картинки и по даден сюжет.
– Ако в предучилищна възраст при детето се забелязват следните прояви:

  • Не се ориентира в посоките ляво-дясно, горе-долу
  • Не познава цветовете;
  • Не може да брои в прав и обратен ред до 10;
  • не може самостоятелно да се облича, има дискоординация на движенията;
  • детето говори като бебе, често заменя, пропуска звукове и срички, не довършва думите, неправилно ги подрежда в изречението;
  • гласът на детето звучи носово, без затова да има ясно установена причина (хрема, алергия, трета сливица);
  • детето заеква, говори твърде бързо или твърде бавно и е трудно да се общува с него.

В начална училищна възраст детето има проблеми с:
♦ писането – заменя сходни букви (о-а, ъ-ч, в-д и др.);
заменя сходни звукове (п-б, з-ж, ц-ч, с-з);
– пропуска, добавя или размества букви и срички, пише разделно части на една дума, слива съседни думи, не спазва редовете.

♦ четенето – чете бавно (3-10 пъти по-бавно от скоростта на нормалния читател), чете побуквено, заменя сходни звукове (с-ш, т-д, ц-ч), заменя сходни букви (п-н-и, з-в), пропуска и добавя звукове и срички, често губи мястото на четене, нарушено е разбирането.

♦ смятането – (математиката) – трудно чете числата и разбира математическите знаци и термини
– среща трудности при решаване на устни и текстови задачи.

Родителите трябва да знаят, че до 5 годишна възраст активно се формира Централната нервна система,чиято функция е тясно свързана с говора и това е най-подходящото време за корекция и развитие на речта.

Неправилните говорни стереотипи с времето трайно се фиксират и много по-трудно се поддават на корекция. Ако не се обърне навреме внимание на съществуващия речеви проблем, това ще доведе до големи трудности в училищна възраст. Развитието на речта подпомага развитието на
интелекта, познавателните процеси, емоционалния статус на детето и му дава добър старт за обучение в училище.

„Разбирането, че детето ще „израсте“ проблема с възрастта, може само да го „предпази“ от своевременно получаване от адекватна помощ.“

(Т. Татьозан)