Защо и кога ни изпращат при други специалисти за консултация ?

5e98f6278f07e5eac248e2c68fbbbd9cЗащо и кога ни изпращат при други специалисти за допълнителна консултация?

Има нарушения, които са част от Логопедията, но изискват потвърждение от друг специалист, обикновено лекар или детски клиничен психолог. Това се нарича „мултидисциплинарен екип”.
Например, ако става въпрос за заекване е редно логопеда да Ви насочи към детски психиатър за допълнителна консултация.
Има нарушения, които са много близки като външен израз, но се терапевтират по много различен начин.
Това, че Ви изпращат при друг/и специалист/и за консултация, означава че ще получите максимално точна диагноза и че са взети под внимание всички възможни фактори.
• Схеми на терапията
– обща схема на логопедичната терапия:
Всяко нарушение, обект на логопедичната терапия има схема, по която се терапевтира. Например, нарушеното звукопроизношение има следната схема:
1. Артикулационна гимнастика.
Тя представлява подготвителен етап на терапията и служи за раздвижване на устните, бузите, езика и лицевата мускулатура.
2. Постановка на звука
Това е същинската част на терапията. Представлява поставяне на органите, които участват в образуването на звука в точна позиция.
3. Автоматизация на звука
Затвърждаване на правилното звукопроизношение в срички, думи, изречения и текст.
4. Диференциация
Заключителен етап. В него се разграничава произношението на звука от тези, които са близо до него като звучене.
Например С-Ш, Ж-З и т.н.
Общата схема на логопедичната терапия изглежда така:
Диагностика – Активен Терапевтичен Процес – Посттерапевтична работа
Когато започвате терапия с логопед той ще Ви запознае със схемата за терапия на вашето нарушение. Така Вие ще сте запознати с конкретните етапи на работата и ще можете да следите терапевтичния процес.

• Роля на терапевта, роля на родителите и на близкото обкръжение на детето
В процеса на терапията има трима участници:
– логопед – родители – дете
Когато става въпрос за дете в предучилищна възраст двете активни страни са терапевта и родителите.
Логопеда диагностицира нарушението, създава план за терапията и я прилага. Родителите от своя страна, подпомагат терапевта при мотивирането на детето за работа и затвърждават работата на логопеда като правят дадените им упражнения за работа у дома.
Посещенията в логопедичния кабинет са два или три пъти седмично, затова работата на родителите и близкото обкръжение на детето в дома са от голямо значение.
С детето трябва да се работи всеки ден, при всяка възможност. Използвайте времето между две терапевтични сесии за затвърждаване на наученото в кабинета.Така терапията ще върви плавно и с добри темпове.
• Колко време ще продължи терапията и кога можем да очакваме първите резултати?
В работата на логопеда, всичко е строго индивидуално. Много са факторите, които оказват влияние върху терапията. Например, от голямо значение е отношението на двамата родители към терапията.Дали ще работите с детето вкъщи, дали близкото му обкръжение ще го подкрепя докато се подготвя за урока с терапевта. Каква е тежеста на нарушението, дали сте се обърнали към специалиста навреме и т.н.
Затова не можем да отговорим с точност на въпроса колко време ще отнеме терапията на нарушението. Колкото до първите резултати – те идват след няколко часа активна работа и са ясно видими за семейството на детето. Постепенно с напредването на терапията стават видими и за преподавателите, приятелите и близките. Всеки успех, всяка крачка напред , която се оценява положително от околните е допълнителна мотивация и за детето и за семейството.