Двуезични семейства

669949_634_354Двуезични семейства

Семействата, в които родителите говорят на два различни езика се срещат все по-често. Обикновено възрастните мечтаят детето им да усвои еднакво добре и двата езика. Това е възможно, но именно децата билингвисти проговарят по-късно от връстниците си, като на първо време смесват езиците.
Ако отначало не показват речеви затруднения, децата, потопени от раждането си в двуезична атмосфера, лесно и бързо усвояват и английския на мама, и френския на тати. Но ако имат нарушения и задържане на речта, по-добре е за известно време в семейството да се общува само на един език.