Ателиета

Ателиета и групи за деца

Заниманията са разделени в три възрастови групи – от 1 до 3 години, от 3 до 5 години и от 5 до 8 години. Ателиетата се организират през уикендите, сутрешни часове, в късните следобедни часове през седмицата. Заниманията са в малки групи, от 3 до 5 деца, с времетраене 60 минути. По желание може да се организира и индивидуално занимание във всяко ателие. За повече подробности за седмичната програма на ателиетата можете да се свържете с нас на посочените контакти.

 • Ателие „Сръчни ръчички“– арттерапевтични техники в помощ на езиковото развитие, формиране на графични умения и развитие на фината моторика (за деца над 2 години);
 • Групи за деца „Детската стая“ – https://www.facebook.com/detskatastaia/
  „Малки ателиета“ – за деца от 1 до 3години – подпомагане в развитието на детето в спокойна и приятна среда, в присъствието на родител. Стимулиране на речта и когнитивните функции чрез игра и изкуство, развитие на фината моторика, въвеждане на базови понятия за време, цвят, сезони, емоции и т.н.
  “Работилница за малки изследователи” – за деца над 4 годишна възраст. Групова работа за деца, със затруднения в усвояването на езика, комуникацията, адаптацията.
 • „Подготвителна група“ – подготовка за училище на деца в предучилищна възраст
  – стимулиране развитието на познавателните процеси – мислене, памет, реч, въображение, внимание;
  – развитие на фината моторика и подготовка на водещата ръка за писане;
  – формиране на елементарни математически представи;
  – ограмотяване (четене, писане).

Ателие „Приложно изкуство“ – работа с глина

Групи за деца „Детската стая“.

Ателие „Сръчни ръчички“.

Подготвителна група.