Арт терапевт

artterapevt-specialist
Катя Георгиева – Специален педагог

Арт терапевт
Индивидуална и групова терапия на деца

  • 2002г – Специална педагогика, Бакалавър Педагогика на деца с нервносоматични заболявания
  • 2005г – Социална педагогика, Магистър

Допълнителна квалификация

  • 2016 г. – Специализиран курс „Психодиагностика и проективна арттерапия“
  • 2017 г. – Специализиран курс „Монтесори метод“ организиран от Асоциация Монтесори – „Ръка за Ръка“